• Bærekraft
  • Sosialt ansvar

Emballasjemerking – Våre miljøsymboler

Ved å velge miljøsmart materiale og riktig merking på emballasjen, kan du bruke den i bedriftens grønne markedsføring. Vi har gode forslag til hvordan du kan gjøre emballasjen din grønnere med bare noen enkle grep. Hos oss kan du velge miljøalternativer som samtidig er økonomiske og grønnere.

Grønt Punkt

SKG Emballasje tar sitt produsentansvar, og har vært medlem av Grønt Punkt Norge helt siden 2010. Hos oss er du trygg at din emballasje har blitt produsert, rapportert, merket og resirkulert etter gjeldene regelverk.

Lorem ipsum dolor sit

FSC®

Vi er sertifisert under FSC-C142720, DNV-COC-001691.

For å kunne sette et FSC-merke på papiremballasje, må man være medlem og bidra til FSC-visjonen. Et produkt med FSC-sertifikat er laget av et tre du kan spore fra skog til trykksak. FSC er en non-profit organisasjon som jobber for ansvarlig drift av verdens skoger. Merkeordningen støtter miljøriktig, sosial og bærekraftig produksjon for å bevare livsgrunnlaget i mange generasjoner fremover. Les mer om hva FSC er hos Forbrukerrådet og FSC Norge.

100% fornybar energi

Ser du symbolet på din emballasje? Da er den er produsert utslippsfri og uten fossil kraft. Vi produserer vår egen strøm av 100% fornybare kilder til produksjon. Restenergi fra de store maskinene brukes enda en gang til oppvarming i lokalene. Dette blir jevnlig fulgt opp av EU for at vi får trykke symbolet på posen. Les mer om fornybar energi-strategien i Europa hos Europakommisjonen.

Resirkulert plast

Du sparer miljøet for nytt plast og gjør nytt av gammelt! Produktet er produsert med så mye resirkulert plast som står på merket. Denne posen har en god del mindre miljøpåvirkning. Grønt Punkt anbefaler resirkulert plast, fordi den kan om og om igjen bli til noe nytt på mange gode måter.