• Bærekraft
 • Sosialt ansvar

Plasten vi er avhengig av

Hvordan vi jobber med miljø og mot forurensing

Ditt leverandørvalg er et miljøvalg

Forbrukere og samfunnet har fokus på miljø og ønsker å velge produkter som er best mulig for miljøet. I andre bransjer ser vi også at det kommer krav til dokumentasjon på hele verdikjeden og ikke bare til sluttproduktet eller tjenesten. Du må kunne dokumentere at dine valg sørger for minst mulig miljøbelastning.

Din og min avhengighet av plastprodukter

Over alt rundt deg finner du plast og produkter som er bygget med plast. Vårt moderne samfunn er helt avhengig av plast for å produsere alt fra mobilen din til jakken din. Per i dag har vi ikke noe materiale som fullt ut kan erstatte plast fordi plast er et helt unikt materiale som har mange ulike bruksområder og kvaliteter.

Levetid og bruk av plast på en mest mulig miljøvennlig måte

Det er lett å tenke at plast er et problem som er unødvendig og som må fjernes. Det er enkelt å være i mot plast uten å vise til hvordan vi da skulle løst tekniske utfordringer slik at det totale miljøregnskapet blir positivt. For å minimalisere miljøpåvirkning og forurensning er hvordan vi håndterer plasten veldig viktig.

Vårt samfunns bruk av plast kan deles i tre hoveddeler:

 1. Produksjon av plast og plastprodukter.
 2. Bruk av plastprodukter.
 3. Gjenbruk eller kasting av plast.

Vi i SKG er involvert i alle deler av levetiden til et plastprodukt fra produksjon til gjenvinning. Derfor er vårt bidrag og påvirkning viktig.

Våre miljøtiltak i produksjonen av plast:

– Vi er ISO sertifisert etter mijøstandarden 14001.

– Vi tenker sirkulært.

– Vi fører miljøregnskap for alt vi produserer.

Våre miljøtiltak ved bruk av plastprodukter:

– Vi sørger for at det velges rett plast til rett bruk, bruker høy kvalitet på plasten og benytter tilpasset design.

– Mange av våre plastprodukter kan repareres slik at levetiden blir lang.

– Vi merker plastproduktene slik at kunde og forbruker har kunnskap om når og hvordan det skal resirkuleres.

Vi deler det miljømessige valget av plastmateriell inn i følgende tre grupper:

 • Bionedbrytbar
 • Resirkulerbar
 • Gjenvinnbar

Bionedbrytbare plaster brukes gjerne i pakking av matvarer, for bruk i landbruket og i medisinske mikroutstyr som skal brytes ned i kroppen. Resirkulerbare plaster brukes gjerne i brusflasker, plastposer og leker. Gjenvinnbare plaster brukes gjerne i Tupperware, syltetøy- og påleggsglass, turkopp og tannbørster.

Våre miljøtiltak ved gjenbruk av plast:

– Vi har mottak for retur av plast.

– Vi benytter termoplast som er gjenvinnbar.

– Vi resirkulerer plastavfall inn i nye produkter.

I tillegg sørger MVP for å:

 1. Miljømerke produkter for resirkulering
 2. Benytte resirkulert plast i mange produkter
 3. Minimerer eget plastavfall
 4. Kun benytte materialer som tilfredstiller ROHS1) og REACH2) og som er uten Ftalater3)
 5. Kildesortere alt avfall
 6. Samle opp spesialavfall og levere på avfallsdeponi
 • Direktiv om begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. RoHS står for; Restrictions of Hazardous Substances.
 • Direktiv om kjemikalier og sikker bruk av dette. REACH står for; Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals.
 • Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast (hovedsakelig PVC).

Miljøalternativer for en mindre fotprint

Resirkulert plast – vår anbefaling

Plastposer av resirkulert plast (Re-LDPE) er laget av gjenvunnet plast, og utnytter ressurser som allerede finnes. Der blir det kort sagt nye poser av gamle poser.

Posene er miljømerket, og kastes i plastavfall sammen med vanlig plast eller brukes om igjen som avfallspose hjemme.

Våre poser inneholder en andel mellom 40-80 % av gjenvunnet materiale. Råvaren er valgt med omhu og gjenvunnet etter en miljøvennlig høykvalitetsmetode. Slik får vi en pose av minst forurenset plast som er like kraftig. Resirkulert plast er en råvare av forskjellig kvalitet, slik at overflaten ikke er like jevnt og glatt som vanlige standard poser.

HDPE – en tynnere og like sterk pose ved mindre plastforbruk

Alle våre poser kan også produseres i “High Density PE”. Det betyr at materiale er tettere, sterkere og tåler mer. Posen kan bli tynnere for å tåle like mye, slik at miljøfordelen ligger i mindre plastforbruk og lavere transportvekt. Kan samtidig produseres i resirkulert plast (Re-HDPE) – her har du en dobbel gevinst!  Plasten har en annen følelse og lyd i bruk enn standard poser.

Poser med mindre plastandel

Med denne posen kan du redusere plastforbruket med inntil 20%. Til det brukes det naturlig kalk som miljøvennlig erstatningmateriale, og det gjør plasten noe grovere enn en vanlig pose. Kjent fra postposer og handleposer til norske kleskjeder.

Nedbrytbar plast og biokomposterbar plast

Vi leverer også nedbrytbar plast og industriell komposterbar plast. Disse alternativer krever større ressurser i produksjon, og er et mere kostbart valg. Ta kontakt om du interessert!

Miljøvett

 • Bruk posen flere ganger! Ta den med i butikken igjen, så lenge den er god.
 • Bruk skitne plastposer om igjen som avfallspose, og kast en ødelagt pose i plastavfallet.
 • Sørg for, at plastposen ikke kommer på avveie. Plast har ikke noe å gjøre i marka, på fjellet eller i vannet.

Få non woven med spesiallaget trykk

Non woven gir en rekke muligheter for å danne rammen om ditt unike trykk, som andre typer av materialer ikke kan oppnå. Form og farge holder lenge med non woven. Økonomi og eksklusivitet går dermed opp i en høyere enhet.

Non woven-bæreposer og -vesker med logo er dermed en god mulighet for å gi ditt brand et eksklusivt uttrykk. Vi trykker i vannbaserte farger for å gi deg den mest ansvarlige løsningen. Du bør velge non woven når du vil skjemme bort dine kunder med en kvalitet som til og med er praktisk.

Gjenbruk er et av tidens store trends. Non woven er lik med høy kvalitet og holdbarhet. Det betyr at det kan tåle å bli brukt adskillige ganger uten å miste form og farge. Noen forbrukere liker korte håndtak på farten, andre liker lange håndtak så det blir til en skulderveske.

Non woven er en av tidens mest trendy bæreposer og vesker til detaljhandelen. Materialet gir mange fordeler for deg, ditt brand og dine kunder.
Disse stoffposene er av høy kvalitet og fordelaktige da de kan gjenbrukes. Det øker sannsynligheten for at dine poser oftere blir sett i gatebildet og i omgangskretsen når dine kunder anvender bæreposen igjen og igjen. Samtidig er materialet mer klimavennlig enn andre typer stoffposer.

Hva er non woven?

Non woven er et billig og slitesterkt fibermateriale som er vannavstøtende og puster. Det er fremstilt av polypropylen (PP), som er en av de mest utbredte plasttypene som finnes. Polypropylen formes til fibre, som gjør at non woven-materialet fremstår som tekstil. Non woven kan både designes som poser eller vesker.

Vi kan helt eller delvis fremstille non woven fra sukkerrør – også kalt grønnpolypropylen. Eller fra gjenbrukt plast.

Sammenlignet med andre typer stoffposer, som eksempelvis en bomullspose, er non woven-posene markant billigere og mer klimavennlige å produsere.